Đội ngũ giáo viên

NHÂN SỰ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU

 

1. Ban Giám Hiệu

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Bích

Nhiệm vụ: Hiệu Trưởng

Năm sinh: 27/03/1974

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoà Thuận

Nhiệm vụ: Phó Hiệu Trưởng

Năm sinh: 20/02/1978

 

Họ và tên: Nguyễn  Trí Dũng

Nhiệm vụ: Phó Hiệu Trưởng

Năm sinh: 25/8/1981

2. Hành Chánh

 

Họ và tên: Vũ Thị Xuân Hà

Nhiệm vụ: Thư Viện

Năm sinh: 10/08/1983

 

Họ và tên: Nguyễn Tiến Dũng

Nhiệm vụ: Thiết Bị

Năm sinh: 20/04/1963

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Chinh

Nhiệm vụ: Văn Thư

Năm sinh: 07/08/1992

 

Họ và tên: Trần Thị Thanh Liêm

Nhiệm vụ: Kế Toán

Năm sinh: 25/04/1972

 

Họ và tên: Hoa Ngọc Mỹ

Nhiệm vụ: Y Tế

Năm sinh: 28/5/1991

 

Họ và tên: Phan Thị Cẩm Vân

Nhiệm vụ: TPT Đội

Năm sinh: 10/6/1987

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng

Nhiệm vụ: Phục Vụ

Năm sinh: 05/7/1977

 

Họ và tên: Võ Thị Minh Hoàng

Nhiệm vụ: Phục Vụ

Năm sinh: 21/11/1982

 

Họ và tên: Khâu Quốc Tuấn

Nhiệm vụ: Bảo Vệ

Năm sinh: 08/11/1956

 

Họ và tên: Nguyễn Thành Danh

Nhiệm vụ: Bảo Vệ

Năm sinh: 05/8/1981

 

Họ và tên: Nguyễn Đức Ân

Nhiệm vụ: Bảo Vệ

Năm sinh: 06/8/1980

3. Giáo Viên Tổ 1

 

Họ và tên: Kiều Thị Vân Thuý

Nhiệm vụ: Giáo Viên Dạy Lớp

Năm sinh: 23/11/1979

 

Họ và tên: Nguyễn Thảo Nguyên

Nhiệm vụ: Giáo Viên Dạy Lớp

Năm sinh: 27/12/1985

 

Họ và tên: Võ Thị Kim Châu

Nhiệm vụ: Giáo Viên Dạy Lớp

Năm sinh: 22/5/1974

 

Họ và tên: Lương Thị Thanh Trúc

Nhiệm vụ: Giáo Viên Dạy Lớp

Năm sinh: 05/12/1977

 

Họ và tên: Bùi Kim Hoa

Nhiệm vụ: Giáo Viên Dạy Lớp

Năm sinh: 11/4/1977

 

Họ và tên: Trần Thị Kim Phượng

Nhiệm vụ: Giáo Viên Dạy Lớp

Năm sinh: 10/7/1974

4. Giáo Viên Tổ 2

 

Họ và tên: Phạm Thị Phương Lan

Nhiệm vụ: Giáo Viên Dạy Lớp

Năm sinh: 25/10/1978

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Mai

Nhiệm vụ: Giáo Viên Dạy Lớp

Năm sinh: 25/7/1965

 

Họ và tên: Võ Thị Kim Hằng

Nhiệm vụ: Giáo Viên Dạy Lớp

Năm sinh: 06/02/1973

 

Họ và tên: Trần Thị Thuỳ Trang

Nhiệm vụ: Giáo Viên Dạy Lớp

Năm sinh: 03/02/1967

 

Họ và tên: Bùi Ngọc Nhớ

Nhiệm vụ: Giáo Viên Dạy Lớp

Năm sinh: 17/3/1980

 

Họ và tên: Lê Thị Hằng

Nhiệm vụ: Giáo Viên Dạy Lớp

Năm sinh: 26/4/1988

5. Giáo Viên Tổ 3

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Ngọc

Nhiệm vụ: Giáo Viên Dạy Lớp

Năm sinh: 01/11/1970

 

Họ và tên: Võ Thị Cẩm Tú

Nhiệm vụ: Giáo Viên Dạy Lớp

Năm sinh: 24/10/1981

 

Họ và tên: Hoàng Thị Nguyên

Nhiệm vụ: Giáo Viên Dạy Lớp

Năm sinh: 15/5/1970

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Nga

Nhiệm vụ: Giáo Viên Dạy Lớp

Năm sinh: 21/4/1972

 

Họ và tên: Trần Minh Tâm

Nhiệm vụ: Giáo Viên Dạy Lớp

Năm sinh: 25/5/1971

 

Họ và tên: Nguyễn Hùng Cường

Nhiệm vụ: Giáo Viên Dạy Lớp

Năm sinh: 09/12/1964

6. Giáo Viên Tổ 4

 

Họ và tên: Đào Thị Hồng Thuý

Nhiệm vụ: Giáo Viên Dạy Lớp

Năm sinh: 10/6/1977

 

Họ và tên: Võ Việt Kiều Diễm

Nhiệm vụ: Giáo Viên Dạy Lớp

Năm sinh: 03/3/1976

 

Họ và tên: Nguyễn Thị  Bích Hạnh

Nhiệm vụ: Giáo Viên Dạy Lớp

Năm sinh: 15/02/1975

 

Họ và tên: Trần Thanh Tâm

Nhiệm vụ: Giáo Viên Dạy Lớp

Năm sinh: 07/12/1988

 

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thuỵ

Nhiệm vụ: Giáo Viên Dạy Lớp

Năm sinh: 03/9/1960

 

Họ và tên: Nguyễn Huy Nam

Nhiệm vụ: Giáo Viên Dạy Lớp

Năm sinh: 01/11/1975

7. Giáo Viên Tổ 5

 

Họ và tên: Nguyễn Kim Cúc

Nhiệm vụ: Giáo Viên Dạy Lớp

Năm sinh: 31/12/1979

 

Họ và tên: Phạm Thị Bích

Nhiệm vụ: Giáo Viên Dạy Lớp

Năm sinh: 23/3/1978

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Phương

Nhiệm vụ: Giáo Viên Dạy Lớp

Năm sinh: 20/4/1972

 

Họ và tên: Lưu Thị Ánh Nguyệt

Nhiệm vụ: Giáo Viên Dạy Lớp

Năm sinh: 22/4/1977

 

Họ và tên: Huỳnh Thị Trúc

Nhiệm vụ: Giáo Viên Dạy Lớp

Năm sinh: 05/10/1970

 

Họ và tên: Nguyễn Phú Cường

Nhiệm vụ: Giáo Viên Dạy Lớp

Năm sinh: 17/12/1962

8. Giáo Viên Tổ Anh Văn - Thể Dục

 

Họ và tên: Nguyễn Thuỵ Trang

Nhiệm vụ: Giáo Viên Anh Văn

Năm sinh: 24/3/1972

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Liên Hiệp

Nhiệm vụ: Giáo Viên Anh Văn

Năm sinh: 01/11/1981

 

Họ và tên: Nguyễn Phụng Hiệp

Nhiệm vụ: Giáo Viên Anh Văn

Năm sinh: 02/01/1979

 

Họ và tên: Bùi Cẩm Huy

Nhiệm vụ: Giáo Viên Anh Văn

Năm sinh: 14/12/1968

 

Họ và tên: Đoàn Thị Kim Phụng

Nhiệm vụ: Giáo Viên Thể Dục

Năm sinh: 07/10/1986

 

Họ và tên: Nguyễn Thuỵ Thanh Nhàn

Nhiệm vụ: Giáo Viên Thể Dục

Năm sinh: 21/12/1990

 

Họ và tên: Nguyễn Minh Nhựt

Nhiệm vụ: Giáo Viên Thể Dục

Năm sinh: 11/3/1990

9. Giáo Viên Tổ Âm Nhạc - Tin Học - Mỹ Thuật

 

Họ và tên: Lý Ngọc Hạnh

Nhiệm vụ: Giáo Viên Âm Nhạc

Năm sinh: 04/01/1978

 

Họ và tên: Đặng Tấn Sĩ

Nhiệm vụ: Giáo Viên Âm Nhạc

Năm sinh: 16/7/1964

 

Họ và tên: Nguyễn Thanh Liên

Nhiệm vụ: Giáo Viên Tin Học

Năm sinh: 05/02/1978

 

Họ và tên: Võ Nguyễn Minh Thảo

Nhiệm vụ: Giáo Viên Tin Học

Năm sinh: 16/11/1991

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Phượng

Nhiệm vụ: Giáo Viên Mỹ Thuật

Năm sinh: 19/06/1983

 

Họ và tên: Mai Thành Trung

Nhiệm vụ: Giáo Viên Mỹ Thuật

Năm sinh: 23/4/1968

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây