Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm2
  • Hôm nay4
  • Tháng hiện tại6,042
  • Tổng lượt truy cập708,310

Thông báo v/v Tuyển sinh Lớp 1 NH 2020-2021

Thứ sáu - 24/07/2020 15:46
Thông báo và Kế hoạch tuyển sinh Lớp 1 năm học 2020-2021 của trường TH Nguyễn Du.
  PHÒNG GDĐT TP. THỦ DẦU MỘT              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
              Số : 53/ KH-THND                                       Phú Cường, ngày 24 tháng 7 năm 2020

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1
NĂM HỌC 2020-2021

Căn cứ vào công văn số 864/KH-PGDĐT ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Phòng GD&ĐT Thành phố TDM Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2020-2021;
Căn cứ vào phiên họp Hiệu trưởng tại UBND phường Phú Cường lúc 15 giờ 00 ngày 15/7/2020 Về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2020-2021;
Căn cứ vào phiên họp Hiệu trưởng các trường Tiểu học tại hội trường PGD lúc 14h00 ngày 23/7/2020 Về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2020-2021;
Hội đồng tuyển sinh xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1, năm học 2020-2021 như sau:
I. Mục đích và ý nghĩa:
- Thực hiện tốt Công tác PCGD tại địa phương;
- Tất cả trẻ trong độ tuổi vào lớp 1 được nhập học theo Điều lệ trường tiểu học ban hành theo Thông tư 41/2010/BGDĐT ngày 31/12/2010;
II. Kế hoạch tuyển sinh:

 
Ngày Nội dung Thực hiện Ghi chú

24/7/2020
- Ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 1 Năm học 2020-2021 gởi về PGD
- Lập kế hoạch tuyển sinh lớp 1, năm học 2020-2021 trình PGD

Hiệu trưởng
 

25/7/2020
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh – niêm yết thông báo tuyển sinh và gởi về UBND Phường Phú Cường Kế hoạch, Thông báo tuyển sinh lớp 1 NH 2020-2021 để UBND phường thông tin, tuyên truyền đến người dân, Nhà Trường đăng Web
Hiệu trưởng
 

27/7/2020
- Họp HĐTS lớp 1 của trường phân công trách nhiệm từng thành viên trong quá trình tuyển sinh Hội đồng tuyển sinh của trường  
3/8/2020 - 7/8/2020 - Nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 1 các buổi sáng từ 7h30 đến 11h00
Hội đồng tuyển sinh
 

10/8/2020 - 14/8/2020
Xét duyệt hồ sơ tuyển sinh, tổng hợp, lập danh sách trình Lãnh đạo Phòng GD
Hội đồng tuyển sinh
 

III. Chỉ tiêu, độ tuổi, hồ sơ, địa bàn tuyển sinh:
 
  • Chỉ tiêu: Tuyển sinh 06 lớp / 210 học sinh
  • Độ tuổi: Trẻ sinh năm 2014( 6 tuổi),
  • Địa bàn tuyển sinh: Trẻ có hộ khẩu hoặc tạm trú theo cha ( mẹ ) tại các khu: Khu phố 1, Khu phố 5, Khu phố 6, Khu phố 11, Khu phố 12, Khu phố 13 thuộc phường Phú Cường.
* Lịch tuyển sinh từng khu phố được phân bổ theo thời gian cụ thể như sau:
          - Ngày 03/8/2020: Khu phố 1
          - Ngày 04/8/2020: Khu phố 5, 6
- Ngày 05/8/2020: Khu phố 11, 12, 13
          - Ngày 6,7/7/2019: Những trường hợp tồn đọng ở các khu phố 1, 5, 6, 11, 12, 13
* Thời gian: Buổi sáng, từ 7h00 đến 10h00, ngày 03/8/2020 đến 07/8/2020
* Địa điểm: tại trường TH Nguyễn Du
 
  • Hồ sơ tuyển sinh:
+ Hộ khẩu pho to hoặc sổ tạm trú pho to ( mang theo HỘ KHẨU gốc để đối chiếu)
+ Khai sinh hợp lệ ( Bản sao có mộc đỏ của nơi cấp giấy khai sinh hoặc Bản chính photo có công chứng )
+ Thẻ BHYT photo
+ Phiếu theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ ( nếu có học MG )
+ Đơn xin vào lớp 1 (theo mẫu của Trường)
Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh lớp 1, năm học 2020-2021 của Hội đồng tuyển sinh trường tiểu học Nguyễn Du.

Nơi nhận:                                                                           HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GDĐT TP TDM;
- UBND phường Phú Cường;
- Ban điều hành khu phố 1, 5, 6, 11, 12, 13;
- Các thành viên HĐTS;
-Lưu: VT.                                            
                                                                                  Nguyễn Thị Ngọc Bích                                                              
------------------------------------------------------------------
 
PHÒNG GDĐT TP THỦ DẦU MỘT
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                             
THÔNG BÁO
Về việc Tuyển sinh trẻ 6 tuổi vào lớp Một
Năm học 2020-2021

Căn cứ vào kế hoạch số 864/KH-PGDĐT ngày 19/6/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo
1. Điều kiện tuyển sinh:
- Căn cứ quy định tại Chương V, Điều 40 của Điều lệ trường Tiểu học ban hành tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010.
- Tuổi vào học lớp 1 là 6 tuổi; trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.
- Học sinh ở nước ngoài về nước, con em người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được tuyển vào các trường tiểu học theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.
- Tất cả học sinh vào lớp 1 đều phải có hộ khẩu hoặc tạm trú (Bản photo không cần công chứng) thuộc địa bàn phường Phú Cường.
2. Địa điểm, thời gian tuyển sinh:
          - Địa điểm: Trường TH Nguyễn Du
          - Thời gian: Từ 03/8/2020 đến 07/8/2020
* Thời gian tuyển sinh: buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00
* Lịch tuyển sinh từng khu phố được phân bổ theo thời gian cụ thể như sau:
     - Ngày 03/8/2020: Khu phố 1
     - Ngày 04/8/2020: Khu phố 5, 6
     - Ngày 5/8/2020: Khu phố 11, 12, 13
     - Ngày 4, 5/8/2020: Những trường hợp tồn đọng ở các khu phố 1, 5, 6, 11, 12, 13
* Hồ sơ tuyển sinh gồm có:
     1.  Hộ khẩu pho to hoặc sổ tạm trú pho to ( mang theo HỘ KHẨU gốc để đối chiếu)
2. Khai sinh hợp lệ ( Bản sao có mộc đỏ của nơi cấp giấy khai sinh hoặc Bản chính photo có công chứng )
3. Thẻ BHYT photo
4. Phiếu theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ ( nếu có học MG )
5.  Đơn xin vào lớp 1 (theo mẫu của Trường)

LƯU Ý:
  Để đảm bảo thời gian tuyển sinh, Nhà trường đề nghị quý Phụ huynh thuộc địa bàn trường quản lý đến trường đăng ký đúng thời gian quy định theo từng khu. Nhà trường không chịu trách nhiệm những trường hợp đăng ký trễ (quá hạn sau 11h00 ngày 07/8/2020./.
                                                                                                     Phú Cường, ngày 24 tháng  7 năm 2020
Nơi nhận:                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT;
- UBND phường Phú Cường;
- Ban điều hành khu phố 1, 5, 6, 11, 12, 13;
-Lưu: HT, VT.                                                                                                                                                                                                                                               


   PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU
THÔNG BÁO
SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 
NĂM HỌC 2020- 2021

Do năm học 2020-2021, học sinh lớp 1 được học chương trình giáo dục phổ thông mới, khi đăng ký học ở trường nào sẽ được học với bộ sách giáo khoa của trường đó nên SGK của các trường không giống nhau. Vì vậy, khi phụ huynh đăng ký cho con em học lớp 1 sẽ được nhận bộ sách giáo khoa tại trường. Giá 1 bộ sách giáo khoa và vở bài tập là 299000 đồng ( như niêm yết ) .                                           
HIỆU TRƯỞNG
 
SÁCH GIÁO KHOA
VÀ BÀI TẬP BỔ TRỢ LỚP 1
STT MÔN  TÊN SÁCH   GIÁ BÌA GHI CHÚ
1 Toán 1  CÁNH DIỀU          34,000  
2 Tiếng Việt 1 - Tập 1,2  CHÂN TRỜI SÁNG TẠO          64,000  
3 Đạo đức 1  CÁNH DIỀU          13,000  
4 Âm nhạc 1  CÙNG HỌC ĐỂ PTNL           12,000  
5 Mỹ thuật 1  CHÂN TRỜI SÁNG TẠO          13,000  
6 Tự nhiên và Xã hội 1  CÁNH DIỀU          27,000  
7 Hoạt động trải nghiệm 1  CHÂN TRỜI SÁNG TẠO          16,000  
8 Giáo dục thể chất 1  CÁNH DIỀU          17,000  
9 Vở Thực hành Mỹ thuật 1  CHÂN TRỜI SÁNG TẠO          10,000  
10 Vở Bài tập Toán 1  CÁNH DIỀU          26,000  
11 Vở BT Tiếng Việt, tập 1,2  CHÂN TRỜI SÁNG TẠO          27,000  
12 Vở Tập viết  lớp 1, tập 1,2 (theo CT GDPT 2018)  CHUNG           40,000  
TỔNG  CỘNG       299,000  


                  
 

Nguồn tin: Trường TH Nguyễn Du

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây